เงื่อนไขการให้บริการ

 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย มาคราเม่โดยณิชา ตลอดไซต์นี้คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” อ้างถึงมาคราเม่โดยณิชาทั้งหมด มาคราเม่โดยณิชาเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เครื่องมือ และบริการที่มีอยู่ในไซต์นี้ให้แก่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้งานโดยมีเงื่อนไขต่อการยอมรับข้อกำหนด นโยบาย และคำประกาศที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

โดยการเข้าชมไซต์ของเรา หรือซื้อของจากเรา คุณจะมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และตกลงที่จะผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไข (“เงื่อนไขการให้บริการ” “ข้อตกลง”) ต่อไปนี้ รวมถึงข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงในที่นี้ และ/หรือหาได้ในไฮเปอร์ลิงค์นี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ใช้ได้สำหรับผู้ใช้งานไซต์นี้ทุกคน รวมทั้งผู้ใช้งานที่เป็นผู้เข้าดูข้อมูล ผู้ขาย ลูกค้า พ่อค้า และ/หรือผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ถ้าคุณไม่ยินยอมต่อข้อสัญญาและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ คุณก็ไม่อาจเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ ได้

ร้านค้าของเราได้รับเป็นเจ้าภาพโดยบริษัทช็อปปิไฟซึ่งเป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่อนุญาตให้เราขายผลิตภัณฑ์ของเราและให้บริการแก่คุณ

  

  • หมวดที่ 1 - ข้อตกลงเกี่ยวกับร้านออนไลน์

โดยการยินยอมต่อเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณได้แสดงว่าอย่างน้อยคุณมีวัยเดียวกับคนส่วนใหญ่ในประเทศที่พำนักของคุณ และคุณยินยอมอนุญาตให้ผู้เยาว์ในความอุปถัมภ์ของคุณใช้ไซต์นี้ได้

คุณจะต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัส หรือรหัสทำลายล้างที่เป็นอันตราย

การผิดหรือละเมิดข้อตกลงนี้มีผลทำให้สิ้นสุดการบริการของคุณทันที

 

  • หมวดที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บริการใครก็ตามด้วยเหตุผลใดและ ณ เวลาใด

คุณยินยอมที่จะไม่ทำซ้ำ ก็อปปี้ ขาย ขายต่อ หรือหาประโยชน์จากการบริการส่วนใดก็ตาม หรือใช้บริการ หรือเข้าถึงบริการ หรือการติดต่อใดๆ บนเว็บไซต์ที่จัดให้มีการบริการไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจน

 

  • หมวดที่ 3 - ความแม่นยำ ความสมบูรณ์และถูกเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบถ้าข้อมูลที่หาได้จากไซต์นี้ไม่แม่นยำ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื้อหาในไซต์นี้จัดให้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรจะวางใจหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งที่มาเบื้องต้นที่แม่นยำกว่า สมบูรณ์กว่า หรือถูกเวลามากกว่า การพึ่งพาเนื้อหาในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

  • หมวดที่ 4 - การแก้ไขการบริการและราคา

ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือหยุดการบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนราคา ระงับหรือยุติการให้บริการ

 

  • หมวดที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

เราได้พยายามที่จะแสดงสี และรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏในร้านให้แม่นยำเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแม่นยำหรือไม่

เราสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ที่จะจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเราให้แก่บุคคลใดหรือภูมิภาคใด หรือตามอำนาจศาล แต่เราอาจจะใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป

 

  • หมวดที่ 6 – ความแม่นยำของข้อมูลในการเรียกเก็บเงินและการบัญชี

เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งสินค้าของคุณ เราอาจจำกัดหรือยกเลิกจำนวนที่สั่งซื้อต่อคน ต่อครอบครัว หรือต่อการสั่งแต่ละครั้งตามที่พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อ เราอาจจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมล และ/หรือที่อยู่ตามบัญชีเรียกเก็บเงิน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ขณะรับใบสั่งซื้อ

คุณยินยอมที่จะจัดหาข้อมูลการซื้อขายและบัญชีที่สมบูรณ์และแม่นยำสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ร้าน

 

  • หมวดที่ 7 – ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ข้อเสนอแนะ และการยอมอื่นๆ

ถ้าเราร้องขอให้คุณส่งเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมแข่งขัน) หรือแม้ไม่มีการร้องขอให้คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเนื้อหาอื่นๆ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ อีเมล ไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (โดยรวมคือ “ความคิดเห็น”) คุณยินยอมที่จะให้เราพิมพ์ ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ความคิดเห็นที่คุณส่งมาเหล่านั้นในสื่อใดๆ ก็ตามได้ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด เราจะไม่มีภาระผูกพัน (1)ที่จะเก็บความคิดเห็นเหล่านี้ไว้เป็นความลับ (2)ที่จะจ่ายชดเชยให้แก่ความคิดเห็นใดๆ หรือ (3)ที่จะตอบความคิดเห็นเหล่านั้น

เราอาจจะ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ที่จะสังเกต พิมพ์ หรือลบเนื้อหาที่เราตัดสินใจโดยดุลพินิจแต่ผู้เดียวว่าผิดกฎหมาย ก้าวร้าว ข่มขู่ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามก หยาบคาย หรืออย่างอื่นที่น่ารังเกียจ หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือต่อเงื่อนไขการให้บริการนี้

คุณยินยอมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามรวมทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด คุณยินยอมด้วยว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย เหยียดหยาม ลามก หรือมีไวรัสหรือมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องไม่ใช้อีเมลแอดเดรสปลอมแกล้งทำเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดในความคิดเห็นดั้งเดิม คุณจะต้องรับผิดชอบความคิดเห็นที่เสนอเหล่านั้นในด้านความแม่นยำแต่ผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นของคุณและบุคคลที่สาม

 

  • หมวดที่ 8 - ข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำ และการละเลย

ในบางโอกาสอาจจะมีข้อมูลในไซต์ของเรา หรือในการบริการที่มีความผิดพลาดในการพิมพ์ ไม่แม่นยำ หรือการละเลยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบรรยายถึงผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ เวลาในการขนส่ง และการมีผลิตภัณฑ์อยู่ เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำ และการละเลยเหล่านั้น และจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อถ้าข้อมูลใดๆ ในการบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่แม่นยำ เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า (รวมถึงภายหลังจากที่คุณยื่นคำสั่งซื้อแล้ว)

 

  • หมวดที่ 9 – ข้อมูลการติดต่อ

คำถามใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการจะต้องส่งถึงเราที่ hello@macramebynicha.com