นโยบายการขอคืนเงิน

นโยบายของเราใช้ได้ภายใน 14 วัน ถ้าเกิน 14 วันหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว น่าเสียดายที่เราไม่อาจให้คุณขอคืนเงินหรือขอเปลี่ยนได้อีก

     เพื่อที่จะมีสิทธิ์คืนได้ สิ่งของของคุณจะต้องไม่ถูกใช้งานและยังคงสภาพเดิมเหมือนขณะที่คุณได้รับมัน และจะต้องอยู่ในหีบห่อเดิมด้วย

     มียกเว้นสินค้าหลายประเภทที่ไม่อาจคืนได้ สินค้าเน่าเสียง่าย เช่น อาหาร ดอกไม้ หนังสือพิมพ์หรือแม็กกาซีนไม่อาจคืนได้ เราไม่รับผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนตัวหรือสินค้าสุขอนามัย วัสดุอันตราย หรือของเหลวหรือแก๊สไวไฟ

 

  • สิ่งของที่คืนไม่ได้ เพิ่มเติม:

* การ์ดของขวัญ

* ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้

* สิ่งของเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและส่วนตัว

 

เพื่อที่จะให้การคืนสมบูรณ์ เราต้องการใบเสร็จรับเงินหรือใบยืนยันการซื้อขายด้วย

 มีบางสถานการณ์ที่การขอคืนเงินจะได้รับอนุมัติเพียงส่วนเดียว: (ถ้าใช้ได้)

* หนังสือที่มีสัญญาณเด่นชัดว่าใช้แล้ว

* ซีดี ดีวีดี เทปวีเอชเอส ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกมส์ เทปคาสเส็ท หรือแผ่นเสียงไวนิลที่เปิดแล้ว

* สิ่งของใดๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพเดิม ที่แตกหัก หรือชิ้นส่วนหายไปด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดของเรา

* สิ่งของใดที่ส่งคืนเกิน 30 วันหลังจากวันส่งมอบ

 

  • การคืนเงิน (ถ้าเกี่ยวข้อง)

เมื่อของที่คืนมาได้รับและตรวจตราแล้ว เราจะส่งอีเมลไปแจ้งคุณว่าเราได้รับสิ่งของที่คุณคืนมาแล้ว เราจะแจ้งด้วยว่าการคืนเงินได้รับอนุมัติหรือปฏิเสธ

ถ้าได้รับอนุมัติ การขอคืนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการ และจะได้รับเครดิตคืนโดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตของคุณ หรือตามวิธีการรับชำระในครั้งแรก ภายในเวลาที่แน่นอนระยะหนึ่ง

 

  • การคืนเงินช้าหรือหายไป (ถ้าเกี่ยวข้อง)

ถ้าคุณยังไม่ได้รับเงินคืน ประการแรกคือตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณอีกครั้ง

แล้วติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณ มันอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่เงินคืนของคุณจะถูกแจ้งอย่างเป็นทางการ

หลังจากนั้นก็ติดต่อธนาคารของคุณ บ่อยครั้งที่ต้องใช้เวลาดำเนินการก่อนจะมีการแจ้งคืน

ถ้าคุณได้ทำทุกอย่างแล้วตามนี้ แต่ยังคงไม่ได้รับเงินคืน โปรดติดต่อเราที่ hello@macramebynicha.com

 

  • สิ่งของที่ลดราคา (ถ้าเกี่ยวข้อง)

เฉพาะสิ่งของราคาปกติเท่านั้นที่อาจขอเงินคืนได้ น่าเสียดายที่สิ่งของลดราคาไม่อาจขอเงินคืน

 

  • การเปลี่ยน (ถ้าเกี่ยวข้อง)

เราจะเปลี่ยนของให้เฉพาะในกรณีที่ของมีตำหนิหรือที่เสียหาย ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นของอย่างเดียวกัน ขอให้ส่งอีเมลมาที่ hello@macramebynicha.com และส่งสิ่งของนั้นมาที่: 23 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ กทม. 10600 ประเทศไทย

 

  • ของขวัญ

ถ้าสิ่งของระบุไว้ว่าเป็นของขวัญ เมื่อซื้อขายและส่งตรงถึงคุณ คุณจะได้รับเครดิตของขวัญมูลค่าเท่ากับสิ่งของชิ้นนั้น เมื่อได้รับสิ่งของที่คืนมาแล้ว เราจะจัดส่งบัตรของขวัญไปให้คุณ

ถ้าไม่ได้ระบุว่าเป็นของขวัญในขณะที่ซื้อ หรือผู้ให้ของขวัญให้จัดส่งไปยังตัวเขาเองเพื่อมอบให้คุณในภายหลัง เราจะจัดส่งเงินที่คืนให้ไปยังผู้ให้ของขวัญ และเขาก็จะทราบถึงการคืนสิ่งของนั้น

  

  • การจัดส่ง

เพื่อที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องส่งมันไปที่: 23 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ กทม. 10600 ประเทศไทย

คุณจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ่งของที่คืนมา ค่าจัดส่งคืนนี้ไม่สามารถจะขอคืนเงินได้อีก ถ้าคุณได้รับเงินคืน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนจะถูกหักออกจากเงินคืนนั้น

ระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ที่ขอเปลี่ยนจะไปถึงคุณนั้นจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหน

ถ้าคุณจัดส่งสิ่งของราคาเกิน 1,000 บาท คุณก็ควรพิจารณาใช้บริการจัดส่งที่ติดตามได้ หรือซื้อประกันการจัดส่ง เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะได้รับสิ่งของที่คุณส่งคืนหรือไม่